Notat om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2021 om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udforme beskrivelser af arbejdsgange i forbindelse med samarbejdet med Rigsrevisionen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at oprette en særskilt enhed for svig og omgåelse i Landbrugsstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere en systematiseret praksis for Landbrugsstyrelsens fortolkning af regler i EU-forordninger
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere nye rammer for Landbrugsstyrelsens anvendelse af Kammeradvokaten, herunder sagsbehandlingstiden, med henblik på at etablere en effektiv bekæmpelse af svig. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef