Notat om forvaltning af tilskud til landbrugere

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af tilskud til landbrugere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en fremadrettet kontrolmodel for omgåelse og resultatet af ministeriets bagudrettede gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udredning om visse faktiske og retlige forhold i forbindelse med behandlingen af et konkret sagskompleks og departementets efterfølgende godkendelse af Landbrugsstyrelsens administrationsgrundlag
  • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvrige tilskudssager
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en styrket tilsynsplan, resultatet af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver og resultatet af et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder i ministeriet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • det samlede resultat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bagudrette­d­e gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse, og ministeriets dialog med Europa-Kommissionen om Landbrugsstyrelsens kontrolmodel for omgåelse
  • det samlede resultat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvrige tilskudssager
  • færdiggørelsen af den del af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, som handler om styrelsens juridiske sagsbehandling på tilskuds- og reguleringsområdet. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef