Notat om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

09-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ministeriernes arbejde med at sikre brugen af arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter og sikre, at der føres en risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler
  • Transportministeriets arbejde med etablering af den centrale kontrolenhed og enhedens kontrolinitiativer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef