Notat om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren

22-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2022 om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsyningstilsynets udarbejdelse af en ny tilsynsstrategi baseret på risiko og væsentlighed
  • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministerts arbejde med at tilvejebringe viden om forsyningsselskaberne
  • Forsyningstilsynets implementering af et datadrevet tilsyn
  • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til ny hjemmel til tilsyn med koncernforbundne aftaler på varmeområdet
  • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overvejelser om, hvorvidt der er behov for andre og større sanktioner.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef