Notat om Forsvarsministeriets styring af bemanding

22-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarsministeriets styring af bemanding

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • ”Projekt Styring af Bemanding”, der skal synliggøre sammenhængen mellem struktur, bemanding, lønsum og opgaveportefølje
  • tiltag i forhold til at sikre tilstrækkelig bemanding, herunder a) en model, der skal sikre overvågning af forretningskritiske faggrupper, b) forbedret ledelsesinformation, der forventes at indeholde overordnede problemstillinger vedrørende bemandingen, samt c) et værktøj, der kan medvirke til bed­­re at prognosticere enhedernes indsættelsesevne
  • HR-prognose- og planlægningsværktøjet, der skal skabe et bedre grundlag for at fastlægge produktionsmål ved Forsvarets skoler. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets implementering af den nye styringsmodel, der kan synliggøre sammenhængen mellem struktur, medarbejdere, lønsum og opgaveportefølje
  • Forsvarsministeriets tiltag i forhold til at sikre en tilstrækkelig bemanding, herunder arbejdet med at implementere det værktøj, der skal sikre overvågning af forretnings­kritiske faggrupper (a), forbedret ledelsesinformation, der forventes at indeholde overordnede problemstillinger vedrørende bemandingen (b), og ministeriets arbej­de med at sikre en bedre prognosticering af enhedernes indsættelsesevne (c)
  • HR-prognose- og planlægningsværktøjet, der skal skabe overblik over uddannelsesbehovet ved Forsvarets skoler. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef