Notat om momskontrollen med EU-handel

22-05-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om momskontrollen med EU-handel

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2001 om momskontrollen med EU-handel. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets initiativer til at styrke afdækningen af momsrisici ved EU-handel
  • Skatteministeriets initiativer til at styrke indsatsen med at etablere strukturelle løsninger i forhold til EU-handel
  • Skatteministeriets initiativer til at styrke efterkontrollen af EU-handel.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets afdækning af momsdifferencernes betydning for momsprovenuet
  • Skatteministeriets initiativer til at styrke indsatsen med at etablere strukturelle løsninger i form af systemunderstøttet indberetningskontrol i forhold til EU-handel
  • Skatteministeriets dokumentation for, at efterkontrollen af EU-handel er blevet styrket.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef