Notat om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

31-01-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2020 om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Transportministeriets arbejde med at nedskrive procedurer og retningslinjer som grundlag for at vurdere rimeligheden af Post Danmarks avancer på frimærkefrankerede breve
  • Transportministerens initiativer for at sikre, at tilsynet i eventuelle fremtidige tilfælde kan være betrygget i, at Post Danmark overholder de gældende regler. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef