Notat om myndighedernes brug af tolkeydelser

10-01-2023

Notat til Statsrevisorerne om myndighedernes brug af tolkeydelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at sikre, at kontrakten med en kommende leverandør af tolkeydelser lever op til kravene til kvaliteten af tolkeydelserne
  • Justitsministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende tilsyn med myndighedernes brug af tolke og kvaliteten af tolkeydelserne. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at tolkeydelserne på ministeriets område er af tilfredsstillende kvalitet
  • Justitsministeriets arbejde med som en del af deres tilsyn at etablere en procedure for indmelding og opfølgning på klager for Domstolsstyrelsens brug af tolke.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef