Notat om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

10-01-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
  • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier
  • Skatteministeriets initiativer for at sikre, at uberettigede fradrag stoppes inden eventuel udbetaling
  • Skatteministeriets arbejde med at styrke vidensgrundlaget vedrørende selskabers regelefterlevelse på aktieområdet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets arbejde med at nedbringe andelen af borgere, der ikke selvangiver gevinster og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
  • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef