Notat om sygehusberedskabet før og under 1. smittebølge af COVID-19

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusberedskabet før og under 1. smittebølge af COVID-19

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2021 om sygehusberedskabet før og under 1. smittebølge af COVID-19. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og udtalelser fra regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at opdatere Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet og Beredskab for pandemisk influenza (Pandemiplanen), så både Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede og en bredere sundhedsfaglig afdækning af scenarier for smitsomme sygdomme inddrages
  • regionernes arbejde med at sikre, at deres sundhedsberedskabsplaner lever op til Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledninger, herunder i forhold til at sikre lagre og forsyningssikkerhed af værnemidler, og at planerne afspejler Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef