Notat om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2015 om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets og Skattestyrelsens arbejde med kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat, herunder resultatet af Skattestyrelsens arbejde med kontrolstrategien for området
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge, om der kan skabes løsninger baseret på nettoindeholdelse
  • resultatet af Skattestyrelsens arbejde med at færdigimplementere et nyt fælles risikoregister for hele Skattestyrelsen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • hvordan de nye principper i kontrolstrategien fungerer i praksis og resultatet her­af, herunder hvordan det sikres, at alle sager har en sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at nedbringe antallet af uafsluttede sager samt sager, der afventer udbetaling
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at undersøge nye refusionsmodeller til håndtering af udbytteskat.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef