Notat om revisionen af statsregnskabet for 2021

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021. 

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2021 og til at forbedre regnskabsforvaltningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i de 4 sager, hvor ministerierne arbejder på at håndtere bemærkningerne. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en ny beretning om revisionen af statsregnskabet. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2021 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef