Notat om fravær på erhvervsuddannelserne

17-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fravær på erhvervsuddannelserne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2021 om fravær på erhvervsuddannelserne. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets opfølgning på implementeringen af ”Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar” fra 2020, der har til formål at nedbringe frafaldet
  • hvorvidt Børne- og Undervisningsministeriet får inddraget fraværsdata i sit risikobaserede tilsyn med fravær
  • hvorvidt skolernes opfølgning på elever med højt fravær kommer til at indgå som en del af tilsynsdialogen mellem Børne- og Undervisningsministeriet og de skoler, der udtrækkes i ministeriets risikobaserede tilsyn med fravær.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef