Ekstern evaluering af Rigsrevisionens beretninger

01-02-2023

Et eksternt evalueringspanel har igen i år målt kvaliteten af vores arbejde.

Rigsrevisionens beretninger fra 2022 er netop blevet fagligt evalueret af eksterne eksperter. Evalueringen konkluderer, at alle Rigsrevisionens beretninger er tilfredsstillende, og at en enkelt af beretningerne er meget tilfredsstillende. 

Beretningerne bliver fagligt evalueret af et evalueringspanel, som består af: 

  • professor Jan Pries-Heje, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • lektor Caroline Howard Grøn, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • professor Michael Gøtze, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
  • professor Michael Svarer, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 

Læs alle evalueringerne

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef