Notat om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

07-08-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere retningslinjerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening (herunder hvordan krydssubsidiering og konsekvensanalyser skal håndteres i forbindelse med udbud samt ministeriets tilsynsrolle). 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfølgning på, om KU vurderer, at universitetets kommende fælles standardberegningsmodel helt eller delvist kan over­­føres til den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef