Notat om politiets patruljering og overvågningskameraer

07-08-2023

Notat til Statrevisorerne om beretning om politiets patruljering og overvågningskameraer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2021 om politiets patruljering og overvågningskameraer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Justitsministeriets arbejde for at sikre måling af beredskabets patruljering, herunder den analyse-baserede patruljering, og om dette fører til konkrete mål
  • Justitsministeriets arbejde med at gøre GPS-da­ta fra patruljebilerne tilgængelige for politikredse og resultatet af Rigspolitiets overvejelser om, hvordan GPS-dataene kan bruges til at tilrettelægge politiets patruljering
  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at lokationer til de resterende 150 overvågningskameraer finansieret af Akt 91 10/12 2020, som ikke var op­sat ved beretningens afgivelse, udvælges, så politiet kan dokumentere, at kameraerne forventes at føre til størst mulig effekt. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef