Notat om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS

07-08-2023

Notat til Statsrevisorerne om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2022 om Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljøministeren og forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Miljøministeriets udarbejdelse af et administrationsgrundlag for et risikobaseret tilsyn
  • Miljøministeriets opdatering af administrationsgrundlaget for import af affald til bortskaffelse
  • Miljøministeriets opdatering af en vejledning om udledning af PFOS og ministeriets etablering af en ny praksis for overvågning af PFAS fra affaldsdepoter
  • Miljøministeriets arbejde med at afklare, om kravene til udledning af de mest problematiske PFAS-stoffer i spildevand kan strammes yderligere
  • Forsvarsministeriet arbejde med at sikre spildevandstilladelser til den aktuelle aktivitet på ministeriets brandøvelsespladser
  • Forsvarsministeriets screening af de forpagtede arealer for PFAS-forurening. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef