Notat om kontrol med lægers honorarafregning

07-08-2023

Notat til Statsrevisorerne om kontrol med lægers honorarafregning

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2022 om kontrol med lægers honorarafregning. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • regionernes arbejde med at udbygge de valideringsregler, der anvendes i førkontrol­len, herunder regionernes arbejde med at udarbejde vejledninger, der understøtter afregninger, som forudsætter skønsmæssige vurderinger
  • regionernes arbejde med at sikre en efterkontrol med praktiserende lægers honorar­afregning, som er baseret på risiko og væsentlighed, herunder regionernes arbejde med at anvende egne data til at målrette kontrollen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at skabe mere hensigtsmæssige ram­­mer for regionernes kontrol med praktiserende læger.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef