Notat om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

07-08-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastsætte nye målsætninger for tvang og den medfølgende monitoreringsmodel
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge en tættere og mere sy­stematisk opfølgning, når nye målsætninger er på plads
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge Task Force for Psyki­atriområdets rolle i forhold til at følge, om lokale initiativer i regionerne bliver implementeret, og om initiativerne virker i forhold til at få nedbragt tvang
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets medvirken til at sikre, at det bliver analyseret, hvorfor der er betydelige forskelle på, hvordan regioner og afdelinger har anvendt forskellige tvangsformer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef