Notat om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023

24-04-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2022 om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at styrke forligs- og økonomistyringen på forsvars­området, herunder arbejdet med at konkretisere og implementere initiativerne samt udvikle og anvende et nyt koncept for ministeriets egen forligsopfølgning og -rapportering.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef