Notat om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade

24-04-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2022 om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at opdatere den interne vejledning for den løben­de opfølgning på ministeriets aktstykker.

Rigsrevisionen vil også fortsat følge Forsvarsministeriets arbejde med at styrke forligs- og økonomistyringen på forsvarsområdet, herunder arbejdet med at konkretisere og implementere initiativerne samt udvikle og anvende et nyt koncept for ministeriets egen forligsopfølgning og -rapportering. Rigsrevisionens opfølgning vil ske i regi af opfølgningen på beretningen om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef