Notat om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

20-04-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og udtalelser fra regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • regionernes arbejde med at etablere fælles standarder for vedligeholdelse, sikre tilstrækkelige bygningssyn og foretage langsigtet planlægning af vedligeholdelse
  • resultatet af indenrigs- og sundhedsministerens drøftelser med Danske Regioner om vedligeholdelse af regionernes sygehusbygninger.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef