Notat om Skatteministeriets behandling af straffesager

18-04-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Skatteministeriets behandling af straffesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Skattestyrelsens og Motorstyrelsens arbejde med at ændre retningslinjerne for begrundelse og dokumentation i kontrolsager, hvor der kan være tvivl om, hvorfor sagen ikke er sendt til straffesagsvurdering
  • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at styrke overvågning af og opfølgning på straffesagerne for at sikre, at sagsbehandlingstiderne reduceres, og at færre sager forælder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skattestyrelsens arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden og antallet af forældede straffesager.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef