Notat om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

18-04-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at indgå aftaler med regionerne om et fælles arbej­de for udvikling og forbedring af den nationale omkostningsdatabase, så den på sigt kan bidrage til en mere effektiv økonomistyring
  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i højere grad at an­vende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i hø­jere grad at anvende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef