Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Forsvarsministeriets opbygning af en deployerbar brigade

22-03-2022

Rigsrevisionen igangsatte i december 2021 på eget initiativ en forundersøgelse af Forsvarsministeriets opbygning af en deployerbar brigade. Statsrevisorerne anmodede i januar 2022 om, at 2 spørgsmål bliver besvaret i forbindelse med den allerede igangsatte undersøgelse. Spørgsmålene vedrører Forsvarsministeriets orientering af Folketinget. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Forsvarsministeriet har en tilfredsstillende styring af opbygningen af en deployerbar brigade.

Hele notatet (PDF)