Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af ministeriers og ministres brug af betalingskort

13-12-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge ministeriers og ministres brug af betalingskort i perioden 2015-2022. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen i hovedtræk vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om de ministre og embedspersoner, som har haft betalingskort i perioden 2015-2022, har brugt betalingskortene i overensstemmelse med reglerne. I undersøgelsen vil vi besvare alle Statsrevisorernes spørgsmål, men undersøgelsen vil være struktureret omkring 2 hoveddele: en kortlægning af omfanget af betalingskort i ministerierne og en undersøgelse af anvendelsen af betalingskort med henblik på at vurdere, om betalingskortene er brugt i overensstemmelse med reglerne.  

Undersøgelsen omfatter alle betalingskorttransaktioner for ministre i perioden og en stikprøve for embedspersoner i alle ministerier og underliggende virksomheder, som har en hovedkonto på finansloven.

Hele notatet (PDF)