Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

04-02-2019

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.  

I undersøgelsen vil vi behandle, om Kulturministeriets forvaltning af Statens Kunstfonds tilskud er tilrettelagt effektivt, herunder at det sikres, at tilskudsmodtager opnår de fastsatte resultater og mål. 

Hele notatet (PDF)