Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af omkostningerne ved offentlige indkøbsprocesser og mulige effektiviseringer

28-09-2018

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge omkostningerne ved offentlige indkøbsprocesser og mulige effektiviseringer. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.  

I undersøgelsen vil vi behandle udvalgte institutioners omkostninger ved at gennemføre forskellige typer af udbud og mulige effektiviseringer i offentlige indkøbs- og udbudsprocesser med vægt på at identificere bedste praksis. 

Hele notatet (PDF)