Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

06-06-2018

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut. 

Rigsrevisionen har valgt at besvare anmodningen ved 2 undersøgelser. Dette notat beskriver tilrettelæggelsen af den anden undersøgelse, som drejer sig om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

I undersøgelsen vil vi behandle rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet og forløbet omkring konkurrenceudsættelsen af opgaven. 

Hele notatet (PDF)