Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

25-01-2017

Beretning nr. 10/2016

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets indsats for at tilvejebringe data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. Ressourceforløb er en tværfaglig beskæftigelsesindsats, som blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013. Ressourceforløbene skal kombinere beskæf­tigel­ses-, social- og sundhedstilbud for at få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt de nødven­dige data til løbende at følge op på ressourceforløbene med hensyn til brug af tilbuddene, herunder tværfagligheden, og til at evaluere effekten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. januar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2016 om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013. Målet med ressourceforløbet er at udvikle arbejdsevnen hos udsatte borgere med komplekse problemer, så flest mulige borgere på sigt kan komme i beskæftigelse. I et ressourceforløb skal kommunen iværksætte en indsats over for borgeren, som er helhedsorienteret og tværfaglig, idet den kombinerer beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud. Beskæftigelsesministeriet fik som led i reformen en udstrakt lovhjemmel af Folketinget til at tilvejebringe og anvende data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. 

I november 2016 var godt 18.000 borgere i et ressourceforløb, og de samlede udgifter til borgernes ydelse var i 2016 budgetteret til 2,9 mia. kr. Beskæftigelsesministeriet forventer, at ca. 1 % af de borgere, der har været i ressourceforløb, vil overgå til ordinær beskæftigelse inden for reformens første år, og at tallet ville stige til 2 %, når reformen er fuldt indfaset i 2032. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet efter 4 år ikke har tilvejebragt det datagrundlag, som Folketinget ønskede, for at kunne følge op på og evaluere ressourceforløbene. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen endnu ikke anvender social- og sundhedsdata til løbende at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene
  • at Beskæftigelsesministeriet endnu ikke har igangsat det tværministerielle datasamarbejde, som ministeriet ifølge lovbemærkningerne skulle igangsætte
  • at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen kun har begrænset mulighed for at evaluere effekten af den tværfaglige brug og kombination af tilbud i ressourceforløbene."

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2016 om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med løbende at følge op på den tværfaglige brug og kombination af beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene
  • Beskæftigelsesministeriets arbejde for at evaluere effekten af ressourceforløbene. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. oktober 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2016 om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med løbende at følge op på den tværfaglige brug og kombination af beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene.
  • Beskæftigelsesministeriets arbejde for at evaluere effekten af ressourceforløbene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik