Notat om revisionen af udviklingsbistanden til Ghana i perioden 2013-2015

07-06-2016

Notatet handler om Rigsrevisionens revision af Udenrigsministeriets administration af den danske udviklingsbistand til Ghana i perioden 2013-2015.

Notatet er et led i Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Ghana i august 2016. Formålet med notatet er at give Statsrevisorerne et indblik i Rigsrevisionens revision af Udenrigsministeriets administration af bistandsprogrammerne i Ghana i perioden 2013-2015 og ministeriets opfølgning på disse.

Notatet omhandler revisionen af ambassadens tilskudsrevision og Udenrigsministeriets administration af dele af sundhedsprogrammet, privatsektorprogrammet og projekter under Danida Business Finance-ordningen i Ghana samt enkelte sager vedrørende Udenrigsministeriets indberetning til Rigsrevisionen om bl.a. mistanke om svig og korruption i Ghana.

Hele notatet (PDF)