Notat om orientering om Europa-Parlamentets godkendelse af EU’s regnskab for 2014

25-07-2016

I notatet redegør Rigsrevisionen for Europa-Parlamentets endelige godkendelse af EU’s regnskab for 2014.

I forbindelse med godkendelsen af regnskabet afgiver Europa-Parlamentet en række bemærkninger til regnskabet samt til Europa-Kommis­sionens og medlemslandenes forvaltning af EU-midler. I notatet fremhæves de bemærkninger, som Rigsrevisionen har vurderet er mest væsentlige og interessante for Statsrevisorerne:

  • svag sammenhæng mellem strategi og budget
  • fokus på resultater
  • medlemslandenes ansvar.

Hele notatet (PDF)