Beretning om indkøb på Kulturministeriets område

27-01-2016

Beretning nr. 10/2015

Beretningen handler om indkøb hos 6 institutioner på Kulturministeriets område. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om institutionerne køber sparsommeligt ind. Med sparsommelige indkøb mener vi, at institutionerne undersøger markedet forud for indkøb, fx ved at indhente flere tilbud, og køber ensartede varer og tjenesteydelser på tværs af institutionen, så indkøb sker bedst og billigst. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Køber institutionerne ind i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper og gældende lovgivning samt retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver?
 • Understøtter institutionernes og Kulturministeriets styring og opfølgning, at indkøb gennemføres på en sparsommelig måde? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. januar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Kulturministeriets område omfatter 26 institutioner i henhold til finansloven. I undersøgelsen indgår indkøb på Det Kongelige Teater og Kapel, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Det Kongelige Bibliotek, Kulturstyrelsen, Statens Arkiver og Statens Museum for Kunst. De 6 institutioner er blandt ministeriets 11 største kulturinstitutioner, og de havde en udgiftsbevilling i 2015 på mellem 773 mio. kr. og 95 mio. kr. De 6 institutioners indkøb er undersøgt ved en stikprøve på i alt 187 indkøb. Stikprøven er ikke repræsentativ for institutionernes indkøb eller for indkøb på Kulturministeriets område, men indkøbene er udvalgt på baggrund af væsentlighed og risiko med henblik på at undersøge, om institutionerne overholder gældende love, regler og retningslinjer for indkøb.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Kulturministeriets institutioner i mange tilfælde ikke har fulgt gældende regler og god praksis for indkøb i staten. Disse skal sikre, at offentlige institutioner køber bedst og billigst ved fx at undersøge markedet, sende i udbud, indhente flere tilbud eller købe ind via statens indkøbsaftaler.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende:

 • at institutionerne ikke overholdt lovgivningen ved mere end 25 % af de indkøb, der var omfattet af EU-udbudsreglerne, og ved mere end 60 % af de indkøb, der skulle annonceres efter reglerne i tilbudsloven
 • at der ved mere end 35 % af bygge- og anlægsopgaverne på over 300.000 kr. ikke var indhentet underhåndsbud eller afholdt licitation efter tilbudsloven
 • at institutionerne i ca. 20 % af stikprøven ikke har benyttet aftalerne i Statens Indkøbsprogram, selv om de har pligt til det
 • at institutionerne i mere end 60 % af tilfældene ikke har indhentet flere tilbud i de tilfælde, hvor det var anbefalet i Kulturministeriets koncernfælles retningslinjer for indkøb.

Statsrevisorerne kritiserer, at Kulturministeriet ikke har indtaget en mere aktiv rolle og ikke i højere grad har fulgt op på, om institutionerne overholder gældende love og regler samt ministeriets retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser."

Rigsrevisionens notat af 23. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Kulturministeriets arbejde med at lade indkøbsområdet indgå i ledelsesrapporteringen og i de årlige ledersamtaler med institutionscheferne
 • resultatet af Kulturministeriets analyse af potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. maj 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra Kulturministeriet, seneste ledelsesgodkendte KPI-opgørelse vedrøernde 3. kvartal 2016, tal for institutionernes compliance for 4. kvartal 2017 samt uddrag fra de årlige ledelsesberetninger fra lederne vedrørende indkøbsområdet på de udvalgte institutioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kulturministeriets arbejde med at lade indkøbsområdet indgå i ledelsesrapporteringen og i de årlige ledersamtaler med institutionscheferne
 • resultatet af Kulturministeriets analyse af potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

 • Kulturministeriets arbejde med at analysere potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra Kulturministeriet og på ministeriets rapport om potentialeafdækning i forhold til koncernfælles indkøbsaftaler på Kulturministeriets område. 

Der er i notatet fulgt op på resultatet af Kulturministeriets analyse af potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik