Notat om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU’s regnskaber for 2013

29-05-2015

I notatet redegør Rigsrevisionen for Europa-Parlamentets endelige godkendelse af EU’s regnskab for 2013.

Europa-Parlamentet har godkendt EU’s regnskab for 2013, men har taget forbehold på 3 områder i regnskabet. I forbindelse med godkendelsen af regnskabet afgiver Europa-Parlamentet en række bemærkninger til regnskabet samt til Europa-Kommis­sionens og medlemslandenes forvaltning af EU-midler. I notatet fremhæves de bemærkninger, som Rigsrevisionen har vurderet er mest væsentlige og interessante for Statsrevisorerne:

  • Pres på EU-budgettet
  • Bliver pengene brugt rigtigt?
  • Bedre kontrol med EU-midler.

Hele notatet (PDF)