Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af brugerinddragelse ved digitaliseringen af det offentliges kommunikation med borgerne

19-02-2013

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge brugerinddragelse ved digitaliseringen af det offentliges kommunikation med borgerne.

Rigsrevisionen har valgt at tilrettelægge en større undersøgelse af emnet. I undersøgelsen vil vi bl.a. analysere brugerinddragelse i udvikling og drift af en række udvalgte digitale løsninger. Vi vil også undersøge, hvordan Digitaliseringsstyrelsen foreløbigt har udmøntet den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, bl.a. i forhold til strategiens mål om øget digitalisering af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige.

Hele notatet (PDF)