Notat om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012

10-12-2013

Notatet har til formål at orientere Statsrevisorerne om de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2012.

Ud over selve hovedkonklusionen om regnskabet har Rigsrevisionen valgt at fremhæve 2 områder i Revisionsrettens årsberetning, som vi finder særligt væsentlige. Det ene omhandler finansielle korrektioner og inddrivelser og deres indflydelse på en endelig vurdering af regnskabets fejlforekomst. Det andet omhandler Europa-Kommissionens arbejde med resultater og effekt.

Notatet afrundes med en orientering til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens samarbejde med Revisionsretten og de øvrige rigsrevisioner i EU.

Hele notatet (PDF)