Notat om evaluering af formidlingen i Rigsrevisionens beretninger

05-04-2013

Rigsrevisionen har i en årrække fået evalueret udvalgte beretninger af et par formidlingseksperter og har som resultatmål, at evaluatorerne vurderer formidlingen i beretningerne til at være tilfredsstillende.

I dette notat orienterer vi om evalueringen af formidlingen i beretningerne, herunder om resultaterne af de sproglige evalueringer fra 2012.

Hele notatet (PDF)