Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S

10-04-2012

Statsrevisorerne bad i januar 2012 Rigsrevisionen om at undersøge udvalgte forhold vedrørende DONG Energy A/S (DONG).

I notatet redegøres der for, at Statsrevisorernes anmodning vil blive behandlet i 2 undersøgelser: en undersøgelse, der handler om DONG's virksomhed og statens varetagelse af rollen som ejer af DONG, og en undersøgelse om prisdannelsen på elmarkedet og DONG's priser.

Hele notatet (PDF)