Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU og VEU)

24-04-2012

Statsrevisorerne bad i januar 2012 Rigsrevisionen om at undersøge administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU og VEU).

I notatet redegøres der for tilrettelæggelsen af undersøgelsen. Undersøgelsen vil bl.a. handle om, hvordan de uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU-kurser, administrerer AMU-området, og hvordan Ministeriet for Børn og Undervisning fører tilsyn med området.

Hele notatet (PDF)