Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv.

07-09-2009

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv.

Undersøgelsen vil se på resultaterne af udviklingsbistanden til Tanzania, herunder hvordan Danida opsamler og bruger viden om resultater og effekter af bistanden.

Undersøgelsen iværksættes straks med henblik på, at beretningen kan afgives til Statsrevisorerne medio 2010.

Hele notatet (PDF)