Notat om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder

08-10-2009

Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 16. juni 2008 Rigsrevisionen om at undersøge efterlevelsen af den tilsigtede geografiske, branchemæssige eller størrelsesmæssige fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser. Desuden skulle Rigsrevisionen undersøge, om der er en utilsigtet geografisk, branchemæssig eller størrelsesmæssig fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten ikke på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser.

Rigsrevisionen har på denne baggrund foretaget en kortlægning af en række karakteristika ved samtlige 124 danske erhvervsfremmeordninger og har udvalgt 14 ordninger, som administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet, til nærmere analyser.

Hele notatet (PDF)