Notat om Finansudvalgets politiske bemærkninger til beretning om anskaffelsen af IC4-tog (nr. 3/06)

10-02-2009

I notatet svarer rigsrevisor på Statsrevisorernes anmodning om, at rigsrevisor forholder sig til kritikken af beretning om anskaffelsen af IC4-tog, som et mindretal (Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) af Finansudvalget fremsatte i de politiske bemærkninger til Finansudvalgets "Betænkning og indstilling over endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006".

Rigsrevisionens notat baserer sig ikke på nye undersøgelser af anskaffelsen af IC4-tog.

Hele notatet (PDF)