Notat om eIndkomst

14-04-2009

Notatet redegør for problemer ved implementeringen af eIndkomst pr. 1. januar 2008. eIndkomst er et fælles offentligt indkomstregister, der administreres af SKAT, og som stort set indeholder de samme indkomstoplysninger, som fremgår af lønmodtagernes lønsedler. Indberetning til eIndkomstregistret var frivillig i 2007, men blev obligatorisk for alle indberetningspligtige virksomheder pr. 1. januar 2008. Problemerne ved implementeringen af eIndkomst bestod hovedsageligt i kommunikationsproblemer mellem indberetningspligtige virksomheders it-systemer og SKATs it-systemer.

Hele notatet (PDF)