Notat om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly

02-11-2007