Notat om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU's regnskaber for 2005

01-06-2007