Notat om erfaringer med forsøg med en ny revisionsordning ved Københavns Universitet, IT-Universiteteti København og Danmarks Farmaceutiske Universitet

24-10-2006