Beretning om statens anvendelse af evalueringer

18-05-2005

Beretning nr. 14/2004

Evaluering er et ledelsesværktøj, der kan give politikere og ledelse information om resultaterne af den statslige virksomhed. I de senere år er det blevet mere udbredt at evaluere den statslige indsats, og staten anvender betydelige udgifter hertil. Derfor er det væsentligt, at staten bruger resultaterne af evalueringerne, og at staten får kvalitet for de midler, der anvendes hertil.

Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan staten kan styrke sin rolle som rekvirent af evalueringer samt fokuseret på styrker og svagheder ved at anvende evalueringer som ledelsesværktøj. Det er således undersøgt, om evaluering er et veldefineret ledelsesværktøj, om kvaliteten af evalueringerne er tilfredsstillende, om de har en effekt, og om staten har udvist sparsommelighed i forbindelse med sin evalueringsvirksomhed. Rigsrevisionen har gennemgået 26 evalueringer på 7 forskellige ministerområder.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. maj 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/04 om statens anvendelse af evalueringer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Beretningen viser, at staten i stigende grad anvender evalueringer af egen indsats. Beretningen viser også, at kvaliteten af de gennemførte evalueringer er tilfredsstillende, at de har en effekt, og at de anvendes som grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Statsrevisorerne konstaterer, at evaluering er et komplekst begreb, som ikke er veldefineret, selv om det bruges i væsentlige sammenhænge, fx i lovgivningen.

Statsrevisorerne finder det derfor positivt, at Finansministeriet vil udarbejde retningslinjer for statens anvendelse af evalueringer."

Rigsrevisors notat af 26. oktober 2005

Beretningshistorik