Beretning om statens fællesudgifter

23-02-2005

Beretning nr. 11/2004

Beretningen handler om statens fællesudgifter – mere specifikt udgifter til administrative funktioner (løn-, personale- og økonomiadministration) og husleje. I beretningen er Økonomi- og Erhvervsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Fødevareministeriets håndtering af disse udgifter i perioden 2002-2004 blevet undersøgt med henblik på at identificere gode eksempler på sparsommelighed. Beretningens vinkel er fremadrettet.

Rigsrevisionen har i undersøgelsen lagt til grund, at der på fællesudgiftsområdet gælder de samme krav om sparsommelighed som på ministeriernes hovedopgaver. Det følger af sparsommelighedskravet, at ministerierne har en forpligtelse til med jævne mellemrum bl.a. at identificere områder, hvor der kan opnås besparelser. Ministerierne skal endvidere fastsætte konkrete mål for besparelser samt foretage gennemgange eller analyser med sparsommelighed for øje.

På baggrund af undersøgelsen har Rigsrevisionen afslutningsvis opstillet et antal generelle anbefalinger om sparsommelighed i ministeriernes håndtering af fællesudgifter.

Hele beretningen (PDF) 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. februar 2005 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/04 om statens fællesudgifter

Statsrevisorerne afgav ingen bemærkninger til beretningen.

Rigsrevisors notat af 28. juli 2005

Beretningshistorik