Beretning om Jernbanetilsynet

05-11-2003

Beretning nr. 4/2003

I beretningen vurderes omfanget af Trafikministeriets tilsyn med Jernbanetilsynet. Vurderingen omfatter både ministeriets tilsyn ved oprettelsen af Jernbanetilsynet og ved Jernbanetilsynets efterfølgende virke, herunder også om ministeriet har sikret implementeringen af anbefalinger fra en undersøgelse af Jernbanetilsynet i 2001.

Beretningen indeholder endvidere en vurdering af Jernbanetilsynets brug af ledelsesinformation. I vurderingen indgår, om ledelsesinformationssystemer giver Jernbanetilsynets ledelse et dækkende, retvisende og rettidigt informationsgrundlag, samt om informationerne anvendes i styringen af Jernbanetilsynet.

Beretningen indeholder endelig en vurdering af, hvorledes Jernbanetilsynet har tilrettelagt sin opgavevaretagelse vedrørende tilsyn, regelfastsættelse, godkendelse og uheldsundersøgelser.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 5. november 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/03 om Jernbanetilsynet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at trafikministeren ikke har sikret, at der findes et fuldt dækkende regelsæt for sikkerhed på jernbaneområdet. Statsrevisorerne påtaler, at Trafikministeriet ikke har ført et mere aktivt tilsyn med Jernbanetilsynets opgavevaretagelse.

Statsrevisorerne finder, at Trafikministeriets manglende interesse for Jernbanetilsynets oprettelse, drift og ressourcer er en væsentlig årsag til, at Jernbanetilsynets opgavevaretagelse har været utilstrækkelig."

Rigsrevisors notat af 16. april 2004

Rigsrevisors notat af 31. marts 2008

Beretningshistorik