Beretning om Norgesaftalerne

12-06-2003

Beretning nr. 12/2002

Norgesaftalen er en kommerciel aftale om udveksling af elkraft mellem Elsam i Danmark og Statkraft i Norge. På grund af liberaliseringen af elmarkedet blev Norgesaftalen pr. 1. januar 2001 afløst af en ny, rent finansiel, kraftudvekslingsaftale mellem Elsam og Statkraft. Norgesaftalen skulle godkendes af det norske Storting, men lovgivningen i Danmark foreskrev ikke godkendelse af hverken Folketinget eller de danske energimyndigheder. Begge aftaler har imidlertid, bl.a. som følge af klagesager og anmodninger om aktindsigt, været underlagt behandling fra de danske energimyndigheders side.

Beretningen om Norgesaftalerne omhandler myndighedernes behandling af Norgesaftalerne og ministerens orientering af Folketinget. Beretningens formål er at belyse de involverede danske energimyndigheders (Elprisudvalgets, Energitilsynets, Konkurrencestyrelsens og Energistyrelsens) behandling af Norgesaftalerne samt at belyse og vurdere, om Folketinget har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger fra ministeren om sagen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. juni 2003 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/02 om Norgesaftalerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Statsrevisorerne kritiserer, at myndighedsbehandlingen i henholdsvis Elprisudvalget, Konkurrencestyrelsen, Energistyrelsen og Energitilsynet var usikker, skete med betydelig forsinkelse og i vidt omfang var foranlediget af klagesager og anmodninger om aktindsigt.

Under henvisning til § 3 i lov om elforsyning finder statsrevisorerne det kritisabelt, at ministeren ikke i alle tilfælde gav Folketinget korrekte og fyldestgørende oplysninger om Norgesaftalerne."

Rigsrevisors notat af 25. november 2003

Beretningshistorik